KÖPVILLKOR (forts.)

EJ UTLÖSTA VAROR
Om vi får tillbaka postpaket som inte lösts ut från posten, förbehåller vi oss rätten att debitera samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur jämte frakten vid första tillfället. Betalning skall ske inom 15 dagar från fakturadatum.

TVIST
Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag. ADMinut följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi följer den svenska personuppgiftslagen. Den håller en hög nivå för att ge individen skydd om hur personuppgifter lagras. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos ADMinut bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av ADMinut i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i kommunikationen mellan ADMinut och kund.

ÅLDERSGRÄNS
Vi kan inte ta emot beställningar från personer under 18 år.

Föregående sida